Biz Kimiz?

Sivil  havacılık faaliyetlerinin çevreye duyarlı ve güven içinde emniyetli bir şekilde sürdürülmesine yönelik düzenlemelere uyulması tüm dünya havacılığının temel gerekliliğidir. Türkiye’de bu gereklilik, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan düzenlemeler ile belirlenir. 

Ulusal sivil havacılık endüstrisinde belirlenen kuralların uygulanmasını sağlayan ve uygulamaları denetleyen otorite olarak SHGM aynı zamanda kurumsal ve sektörel kapasitenin, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasını da hedefler. Bu hedefe, T.C. Anayasası içinde yer alan “Eşitlik İlkesi” çerçevesinde, ulusal havacılık endüstrisinde cinslere fırsat eşitliği sağlanarak toplumsal cinsiyet dengesinin geliştirilmesini teşvik etmek ve izlemek, durumu ilgililer ve kamuoyu ile paylaşarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için “Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme (SHT-TCD) Talimatı” ile düzenlenen bir girişimi 2018 yılı başında oluşturmuştur. 

SHT-TCD Talimatı kapsamında, Türk sivil havacılık sektöründe adalet ve toplumsal cinsiyet dengesini geliştirmek için,


     • Özellikle kadınları havacılıkla ilgili alanlarda eğitim ve öğretime teşvik etmek,


  • Sivil havacılık sektöründe toplumsal cinsiyet dengesini izlemek ve bu dengenin gelişimini sağlayacak öneriler geliştirmek,


  • Havacılık meslekleri seçiminde cinsler için fırsat eşitliği yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmak,


şeklinde özetlenen iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve üyeleri de sektör çalışanlarından oluşan “Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonu (TCDGK)” ve “TCDGK Danışma Kurulu (TCDGK DK) çalışmaya başlamıştır.

SHT-TCD Talimatı kapsamında, Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (iWOAW) belirlemesine uygun olarak, kadının dünyadaki ilk pilot lisansını aldığı 8 Mart 1910 günü anısına, her yıl Mart ayının 8’inci gününü kapsayan hafta (Pazartesi - Pazar günleri arası) “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” olarak kabul edilmiş ve ulusal gerekliliklerin yönlendireceği bir tema bu hafta çinde ülke genelinde amaca hizmet eden etkinlikler teşvik edilmeye başlamıştır.

Havacılıkta toplumsal cinsyet dengesinin geliştirilmesi amacına inançla bu yönde düş, düşün ve emek harcayan bir grubun oluşturduğu bu girişim, sektörün ilgili mesleki ve toplum kuruluşlarından da aldığı desteklerle, SHT-TCD Talimatı gereği ve SHGM himayesinde 4 Mart 2020 günü, Dünya Havacı Kadınlar Haftası etkinliği olarak Türk Sivil Havacılık Akademisi, İstanbul’da “Havaalanında Kadın” teması ile düzenlenecek “Toplumsal Cinsiyet Dengesi Sempozyumu” organizasyonu için samimi bir işbirliği içinde çalışmakta ve bu web sitesinde de bu sempozyumu doğrudan ve dolaylı ilglendiren konular kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

2.png
70_kadın_pilot.jpg
coğrafyada kadın.jpg